Cho Thuê
6000 m2
260 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
5000 m2
30 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
3000 m2
140 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
500 m2
20 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
650 m2
20 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1400 m2
38 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
3200 m2
150 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
400 m2
15 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1000 m2
48 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1100 m2
38 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1300 m2
45 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
900 m2
38 Triệu/tháng
Quận 12


QUẢNG CÁO


THỐNG KÊ

Trực tuyến: 3
Hôm nay : 267
Hôm qua : 1433
Tháng này: 2786