Cho Thuê
1200 m2
38 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
1500 m2
60 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
4500 m2
175 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
1200 m2
50 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
4000 m2
200 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
2000 m2
55 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
2500 m2
80 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
5000 m2
180 Triệu/tháng
Bình Chánh


QUẢNG CÁOTHỐNG KÊ

Trực tuyến: 1
Hôm nay : 3118
Hôm qua : 2680
Tháng này: 8212