Cho Thuê
3500 m2
85 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
530 m2
35 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
500 m2
25 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2000 m2
240 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
850 m2
30 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2200 m2
160 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1500 m2
80 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
400 m2
22 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2000 m2
110 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
600 m2
28 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2418 m2
80 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1000 m2
28 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1700 m2
70 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
800 m2
50 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1090 m2
64 Triệu/tháng
Quận 12


QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ

Trực tuyến: 2
Hôm nay : 73
Hôm qua : 114
Tháng này: 1994