Cho Thuê
900 m2
60 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
900 m2
40 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
11000 m2
590 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
3600 m2
240 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
3500 m2
85 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
530 m2
35 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
500 m2
25 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2000 m2
240 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
850 m2
30 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2200 m2
160 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1500 m2
80 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
400 m2
22 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2000 m2
110 Triệu/tháng
Quận 12


QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ

Trực tuyến: 3
Hôm nay : 532
Hôm qua : 726
Tháng này: 6408