Cho Thuê
650 m2
20 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1400 m2
38 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
3200 m2
150 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
400 m2
15 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1000 m2
48 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1100 m2
38 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1300 m2
45 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
900 m2
38 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
900 m2
60 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
900 m2
40 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
11000 m2
590 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
3600 m2
240 Triệu/tháng
Quận 12


QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ

Trực tuyến: 2
Hôm nay : 73
Hôm qua : 114
Tháng này: 1994