Cho Thuê
3000 m2
120 Triệu/tháng
Bình Dương
Cho Thuê
1000 m2
45 Tỷ/tháng
Bình Dương
Cho Thuê
1000 m2
47 Triệu/tháng
Bình Dương
Cho Thuê
4700 m2
400 Triệu/tháng
Củ Chi
Cho Thuê
2000 m2
105 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
1000 m2
50 Triệu/tháng
Củ Chi
Cho Thuê
2500 m2
40 Triệu/tháng
Củ Chi
Cho Thuê
2000 m2
75 Triệu/tháng
Quận 9
Cho Thuê
2000 m2
70 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2600 m2
105 Triệu/tháng
Bình Tân
Cho Thuê
3200 m2
150 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
2100 m2
95 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
700 m2
25 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
6000 m2
310 Triệu/tháng
Bình Chánh
Cho Thuê
400 m2
20 Triệu/tháng
Quận 12
Cho Thuê
3000 m2
140 Triệu/tháng
Quận 12


THỐNG KÊ

Trực tuyến: 3
Hôm nay : 38
Hôm qua : 95
Tháng này: 59

QUẢNG CÁO